Mogen vrijwilligers in het dorpshuis aanwezig zijn zonder BHV?

In principe geldt de Arbowet alleen als er een werkgever-werknemer relatie is. I n de Arbowet artikel 15 wordt als derde taak beschreven het evacueren en ontruimen van werknemers en alle aanwezigen. Het maakt niet uit o f de aanwezigen daar vrijwillig of op wat voor een titel ook in huis zijn. In geval van een calamiteit moet er dus iemand zijn die deze taak uit kan voeren. Dat hoeft niet per se een breed opgeleide BHV’er te zijn. Je kunt daar ook iemand voor aanwijzen die op locatie instructie…

Lees verder

Wat maakt koolmonoxide eigenlijk zo gevaarlijk?

Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar giftig en reukloos gas. Koolstofmonoxide ontstaat bij brand en/of bij een onvolledige verbranding en onvoldoende ventilatie. Bij inademing worden door de rode bloedlichaampjes koolmonoxidedeeltjes geabsorbeerd, zodat er geen plaats meer is voor zuurstof. Het gevolg: zuurstofgebrek in het lichaam, in eerste instantie in de hersenen, wat leidt tot verminderd bewustzijn en bewusteloosheid. Al snel zullen ook het hart, longen, nieren en de lever te kampen krijgen met dit zuurstofgebrek, met ernstige gevolgen. Mensen kunnen door koolmonoxide snel overlijden. Hoe herken je een koolmonoxide vergiftiging? Kortademigheid…

Lees verder

Eerste Hulp bij sportblessures

Sportblessures kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Als hulpverlener bij een sportevenement moet je er direct op inspelen. Waar moet je dan op letten? Niet bij alle sportblessures is meteen duidelijk dat er iets mis is. Bovendien ontstaan veel sportletsels geleidelijk. Er is dan geen zichtbare blessure, maar wel pijn of stramheid. Vaak zijn deze klachten het gevolg van herhaalde overbelasting van spieren en gewrichten. Sommige letsels vragen en directe behandeling door een eerstehulpverlener.

Lees verder