kengetallen BHV

Wij zijn op zoek naar kengetallen voor het ont­ruimen van niet zelfredzame personen in een verpleeghuis. Hoeveel tijd en hoeveel personeel hebben we nodig om een niet-zelfredzaam per­soon uit zijn kamer te halen en vervolgens via de trap naar beneden te krijgen en hem/haar in veiligheid te brengen? ? Ik ben benieuwd wat uw ervaringen hierin zijn. Onze ervaring is dat het ontruimen van een zorgfunctie veel discus­sie met de brandweer oplevert en dat dit vaak een stroef proces is.

Lees verder

Help! Alarm gaat af in kinderdagverblijf

Het is niet goed gesteld met de brandveiligheid in kinder­dagverblijven in Nederland. Uit een onderzoek in 2011 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat de aandacht voor brandveiligheid te gering is en dat er brand­gevaarlijk materiaal wordt gebruikt of materialen die een obstakel kunnen zijn bij een calamiteit. Uit een bestand van circa vierduizend adressen zijn verspreid over het land 29 kinderdagverblijven bezocht. Meer dan de helft van de loca­ties heeft geen beleid om brandveiligheidsrisico’s te vermin­deren door de keuze van meubilair, stoffering en versiering.

Lees verder

Dagboek van een instructeur

Humor is een belangrijk onderdeel van een geslaagde les. Natuurlijk komen cursisten naar een les om er iets nieuws te leren of zaken die in het verleden geleerd zijn op te halen en te verdiepen. Maar voor een goed leerproces is het noodzakelijk dat iedereen – cursisten zo­wel als docent – zich op zijn gemak en veilig voelt. Immers als je bang bent voor negatieve kritiek of om “af” te gaan, zal het leerrendement niet heel erg hoog zijn. Alleen in een sfeer van gezamenlijkheid en vertrouwen kan je werkelijk…

Lees verder