Apps, want een smartphone kan meer dan bellen

Apps bij het hulpverlenen Natuurlijk gaat u eerst aan de slag en belt u in acute nood 112. Toch kan, ook voor ervaren hulpverleners, een app net dat steuntje in de rug zijn. Ook voor vervolglessen zijn apps een waardevolle toevoeging, de cursisten kunnen met de app zelf aan de slag terwijl de instructeur her en der de spreekwoordelijke puntjes op de i zet. Rode Kruis De app van het Rode Kruis beschrijft duidelijk wat u moet doen bij bijna 100 ongelukken. U kunt bovendien opzoeken wat er in een…

Lees verder

Dagboek van een instructeur: Moeilijke woorden vermijden

Als je een (para)-medisch beroep hebt, gebruik je al snel allerlei Latijnse termen. Zo zeg je ‘posterior’ als je ‘aan de achterkant’ bedoelt en zul je eerder spreken over ‘erythrocyten’ dan over ‘rode bloedlichaampjes’. Maar in onze EHBO-lessen proberen we juist dergelijk vakjargon te vermijden. Toch kan ook dat soms tot misverstanden leiden.

Lees verder

De Strategische Agenda, Continuïteit van de samenleving

Begin 2016 is de Handreiking ‘De Veiligheidsregio bij dreigende verstoring of uitval van vitale voorzieningen voor veiligheidsregio’s en vitale partners’ gereedgekomen. Via interregionale netwerken tussen de veiligheidsregio’s en vitale partners wordt geïnventariseerd aan welke landelijk onderwerpen behoefte is. Dit moet leiden tot een nationaal actieplan. Op 16 mei 2014 stelde het Veiligheidsberaad de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 vast. Hierin zijn prioriteiten opgenomen voor de veiligheidsregio’s met als doel het tegengaan van maatschappelijke ontwrichting door crisis-en risicobeheersing te versterken. Hiervoor zijn zes projecten ingericht. Op 12 juni 2015 heeft het…

Lees verder