Column: Eerste Hulp ‘verfijnen’

“Waar denk je aan bij onderkoeling?” Z o begon ik een les over dit onderwerp vaak. “Drenkelingen; waterongevallen; w i n t e r s p o r t ; enz…” Heel soms kwam er ook wel eens: “Bejaarde in de gang of op het toilet”. Meestal had er dan een berichtje in de krant gestaan in de t r a n t van: ‘Bejaarde ligt urenlang in de gang’. Maar ook: ‘Hardloper onderkoeld geraakt tijdens training in de duinen.’ Over het algemeen brachten de cursisten het echter wel in…

Lees verder

Themakatern: winterletsels

Bevriezingen zijn vaak onderschatte letsels De gevaren van vriesletsels worden vaak ernstig onderschat. Dit maakt een bevriezing van de huid en/of ledematen zo ontzettend gevaarlijk. Door de bevriezing stopt namelijk de bloedtoevoer naar belangrijke weefsels. Cellen kunnen zo beschadigd raken,^pardoor brandwonden en afsterving zelfs mogelijk is. Naast slechte bloedvaten katl%porten in koude temperaturen bijdragen aan vriesletsels. Een harde wind snijdt al snel de handen open tijdens het sporten. Dit maakt het dragen van handschoenen zo ontzettend belangrijk. i,toaardoor m^borten temperaturen bijdragen winterletsels gevoel erin terugkomt. D i t proces kan…

Lees verder

Dagboek van een instructeur: S p e l l e t j e s

We hebben allemaal wel eens gehoord van het zogenaamde ‘writer’s block’. Het is e e n periode waarin e e n schrijver plotseling niet m e e r weet waarover hij m o e t schrijven. Hij zit n a a r een leeg computerscherm te staren, maar niets wil hem t e binnen vallen. Iets dergelijks overvalt e en instructeur ook m e t enige regelmaat. Stel je voor: je hebt ruim tevoren een rooster opgesteld voor de herhalingslessen en daarin rekening gehouden met een goede mix van theorie…

Lees verder

Ontruimen in een zorginstelling

NVB Een ontruiming in uw bedrijf, iedereen kan er een keer mee te maken krijgen. Bent u werkzaam in een kantoorpand, dan is het ontruimen over het algemeen niet heel moeilijk, vooropgesteld dat alle werkzame mensen zelfredzaam zijn. In zorginstellingen wordt dit toch al snel een heel ander verhaal. In dit artikel kunt u enkele tips en trucs vinden waarmee u rekening dient te houden bij een ontruiming. Vluchtroute De vluchtroute is de veiligste en kortste route, die via gangen, galerijen, trappen en andere ruimten leidt naar een veilige plaats.…

Lees verder

Gelijkwaardige oplossingen uit de BlO-mix bepalen BHV-organisatie

In de Nota van Toelichting van de Arbowet wordt de risico-inventarisatie en evaluatie het uitgangspunt genoemd voor het vaststellen van het aantal en de deskundigheid van de Bedrijfshulpverleners. Tot 2007 is in de Arbowet de rekenregel gebruikt, dat het aantal BHV’ers ten minste 1:50 van het aantal werknemers en andere aanwezigen moest zijn. De wetgever heeft zich met de invoering van de Arbowet 2007 gerealiseerd, dat in de praktijk de l:50-regel te absoluut werd toegepast. Het begrip ’ten minste’ werd nogal eens over het hoofd gezien. Sinds 2007 geeft de…

Lees verder

Ongevallen bij ouderen: over trappen, losse kleedjes en gladde vloeren

E e r s t e h u l p v e r l e n e r s zullen vaak m e t ongevallen bij oude, ook hoogbejaarde, m e n s e n te maken krijgen. Begrijpelijk, w a n t onze landgenoten w o r d e n steeds ouder dankzij de goede gezondheidszorg, de a a n d a c h t voor gezond leven, niet roken, en in beweging blijven. Indrukwekkende cijfers van Consument en Veiligheid ‘Meten is weten’, wordt wel gezegd. Als bekend is…

Lees verder