Regelmatig wordt de vraag gesteld of en wanneer een vrijwillige hulpverlener niet mag/moet overgaan tot reanimeren. Hoewel deze vraag al vaker is gesteld en beantwoord geven wij een overzicht. Uitgangspunt is: reanimeren en zo snel mogelijk starten. Slechts in een aantal situaties dient reanimeren achterwege te blijven. Een bekend voorbeeld is de niet-reanimerenverklaring en de penning met dezelfde boodschap. Ook wordt ingegaan op de juridische gevolgen van wel/niet-reanimeren. Achtergrond Volgens informatie van de Hartstichting worden er elke week 300 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis, meestal thuis. De…

Lees verder

Column: Ongeval en dieren

Als ambulanceverpleegkundige kom ik natuurlijk ook geregeld bij ongevallen waarbij direct of indirect een dier betrokken is. Ik zal de pechsituaties maar buiten beschouwing laten, zoals een fietser die ten val komt door een plots de weg overstekende hond. Of de uitwijkende automobilist die wilde voorkomen dat hij een egel plat rijdt en tegen een boom knalt. Laat ik het hebben over directe oorzaak en gevolg. Dan komen we bijvoorbeeld op de hondenbeten of trap van een paard. Paardensport levert toch verrassend vaak letsel op. Val van een paard of…

Lees verder

Efficiënte bedrijfshulpverleningsorganisatie Reiner de Graafziekenhuis

Het in 2015 nieuw opgeleverde Reinier de Graafziekenhuis in Delft is, gemeten aan de hand van de criteria die MVO Nederland hanteert, op dit moment het meest duurzame ziekenhuis van Nederland. Nieuwbouw In de nieuwbouw is gebruikgemaakt van de laatste bouwkundige en installatietechnische inzichten om het energieverbruik dat nodig is voor verwarming, koeling en verlichting tot vrijwel nul te reduceren. Ook op het gebied van brandveiligheid is gebruikgemaakt van alle nieuwe vindingen, zoals de in het gehele gebouw aanwezige watermistinstallatie. Hierdoor zijn de risico’s voor patiënten, personeel en bezoekers tot…

Lees verder

Dagboek van een instructeur: Hondse zaken

Eigenlijk zijn eerstehulplessen vreemd. Je leert iets en oefent gedurende vele uren voor iets waarvan je hoopt dat je het nooit zult hoeven toepassen. Daar komt nog bij dat, zelfs al heb je nog zo veel in allerlei gespeelde situaties geoefend, je in het e c h t e leven toch voor onverwachte situaties kan komen te staan. Tijdens de lessen eerste hulp leer je een aantal technieken die je kunt toepassen in allerlei verschillende omstandigheden en in uiteenlopende situaties. Helaas echter kun je als instructeur niet een soort draaiboek…

Lees verder

Bijtwonden en tetanus

Wanneer u zich verwondt, loopt u de kans besmet te worden met tetanus. Dat is een acute, zeer ernstige infectieziekte die wereldwijd voorkomt. Tetanus wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. Bescherming tegen tetanus kan alleen maar door vaccinatie. Tetanusvaccinatie wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Casus Een 21-jarige jongeman komt langs een weiland, waar een Shetland-pony staat. Hij stopt om hem wat hooi te geven en om hem te aaien. Plotseling schrikt de pony van een onverwachts, hard geluid, waarna hij de jongen in zijn…

Lees verder

Eerste hulp bij dieren en mensen

De telefoon gaat en Willem neemt op: “Goedemorgen Dierenambulance Almere en Zeewolde, met Willem.” Aan de andere kant klinkt een opgewonden stem. E r is een dier in nood en een meneer heeft gebeld om hulp te vragen. ” E r zit een hond met een ketting aan een paal gebonden. Kunnen jullie komen helpen? Het arme dier zit te rillen van de kou.” Voor Willem, die al sinds drie jaar als vrijwilliger de meldkamer van de dierenambulance bemant, is het dagelijkse kost. Hij geeft de gegevens door aan de…

Lees verder