Benauwd en dan?

Als hulpverlener kun je te maken krijgen met mensen die lijden aan benauwdheid. Dit kan zich uiten in een snelle ademhaling met veel bijgeluiden en/of hoesten. Mensen kunnen door de benauwdheid erg angstig of in paniek zijn. Als hulpverlener kun je je hier heel ongemakkelijk bij voelen. Weet je wat er precies aan de hand is met deze men­sen? Wat weet je over de mogelijke oorzaken van deze benauwdheid? En weet je wat je zou kunnen doen om deze mensen te helpen?

Lees verder

Houvast met de ABCDE-methodiek – deel 1

Professionele hulpverleners maken al jaren gebruik van de ABCDE-methodiek bij de opvang van acuut zieke patiënten of ongevalsslachtoffers. Oorspronkelijk was de ABCDE-methodiek ontwikkeld door een Amerikaanse chirurg die na een vliegtuigon­geval met zijn gezin aan den lijve ondervond dat de opvang van ongevalsslachtoffers op de spoedeisende hulp in de Verenigde Staten slecht was geregeld. Inmiddels wordt de ABCDE-methodiek wereldwijd door artsen en ambulanceverpleegkundigen toegepast. In de Eerste Hulp is de ABCDE-methodiek echter nog redelijk onbekend.

Lees verder

Multiculturele hulpverlening, ‘Een kwestie van respect’

EHBO-vrijwilligers worden ingezet bij verschillende evenementen, variërend van turntoernooien tot buurtfeesten, van Koninginnedag tot het Kwakoefestival. Ze­ker bij multiculturele feesten spreken niet alle bezoekers Nederlands en ontmoeten de EHBO-ers mensen met verschillende cultu­rele achtergronden. Hoe gaan ze daar mee om? Mevrouw Oudenaarden uit Rotterdam en mevrouw Van der Heide uit Amsterdam geven hun tips uit de praktijk. “Iedereen is welkom, dat is het uitgangspunt?’

Lees verder