Actieve bloeding (richttlijn 2011)

Bij een actieve bloeding moet je de patiënt laten liggen, het gewonde ledemaat omhoog leggen en directe druk op de wond uitoefenen. Geldt dat ook als het gaat om de bloeding van een spatader? Ik hoorde onlangs van een ambulanceverpleegkundige dat er lucht aangezo­gen kan worden als het been omhoog gelegd wordt. Dit zou tot een levensgevaarlijke situatie voor de patiënt kunnen leiden.

Antwoord:

Het EH protocol voor het stelpen van een actieve bloe­ding schrijft inderdaad voor dat het gewonde ledemaat omhoog gelegd moet worden. En er worden op deze regel geen uitzonderingen gegeven. Een patiënt komt pas in levensgevaar als een grote hoeveelheid lucht in de slagader komt, meer dan 5 ml. De kans dat dat via een wond in de spatader gebeurt, is nihil. Bovendien: zo lang de spatader bloedt, kan er geen lucht aange­zogen worden. ls de ader eenmaal dicht dan zal het kleine wondje ook geen lucht meer doorlaten of aanzuigen. Daarnaast is de druk in een ader zo gering dat er nauwelijks een aanzuigende werking optreedt. Bij grote centraal veneuze bloedvaten in de buurt van de borstkas, gaat de theorie van lucht aanzuigen overigens wel op. Maar bij extremiteiten, zoals armen en benen, is dat niet van toepassing.

Related posts