Themakatern: winterletsels

Bevriezingen zijn vaak onderschatte letsels De gevaren van vriesletsels worden vaak ernstig onderschat. Dit maakt een bevriezing van de huid en/of ledematen zo ontzettend gevaarlijk. Door de bevriezing stopt namelijk de bloedtoevoer naar belangrijke weefsels. Cellen kunnen zo beschadigd raken,^pardoor brandwonden en afsterving zelfs mogelijk is. Naast slechte bloedvaten katl%porten in koude temperaturen bijdragen aan vriesletsels. Een harde wind snijdt al snel de handen open tijdens het sporten. Dit maakt het dragen van handschoenen zo ontzettend belangrijk. i,toaardoor m^borten temperaturen bijdragen winterletsels gevoel erin terugkomt. D i t proces kan…

Lees verder

Dagboek van een instructeur: S p e l l e t j e s

We hebben allemaal wel eens gehoord van het zogenaamde ‘writer’s block’. Het is e e n periode waarin e e n schrijver plotseling niet m e e r weet waarover hij m o e t schrijven. Hij zit n a a r een leeg computerscherm te staren, maar niets wil hem t e binnen vallen. Iets dergelijks overvalt e en instructeur ook m e t enige regelmaat. Stel je voor: je hebt ruim tevoren een rooster opgesteld voor de herhalingslessen en daarin rekening gehouden met een goede mix van theorie…

Lees verder

Ontruimen in een zorginstelling

NVB Een ontruiming in uw bedrijf, iedereen kan er een keer mee te maken krijgen. Bent u werkzaam in een kantoorpand, dan is het ontruimen over het algemeen niet heel moeilijk, vooropgesteld dat alle werkzame mensen zelfredzaam zijn. In zorginstellingen wordt dit toch al snel een heel ander verhaal. In dit artikel kunt u enkele tips en trucs vinden waarmee u rekening dient te houden bij een ontruiming. Vluchtroute De vluchtroute is de veiligste en kortste route, die via gangen, galerijen, trappen en andere ruimten leidt naar een veilige plaats.…

Lees verder

Gelijkwaardige oplossingen uit de BlO-mix bepalen BHV-organisatie

In de Nota van Toelichting van de Arbowet wordt de risico-inventarisatie en evaluatie het uitgangspunt genoemd voor het vaststellen van het aantal en de deskundigheid van de Bedrijfshulpverleners. Tot 2007 is in de Arbowet de rekenregel gebruikt, dat het aantal BHV’ers ten minste 1:50 van het aantal werknemers en andere aanwezigen moest zijn. De wetgever heeft zich met de invoering van de Arbowet 2007 gerealiseerd, dat in de praktijk de l:50-regel te absoluut werd toegepast. Het begrip ’ten minste’ werd nogal eens over het hoofd gezien. Sinds 2007 geeft de…

Lees verder

Ongevallen bij ouderen: over trappen, losse kleedjes en gladde vloeren

E e r s t e h u l p v e r l e n e r s zullen vaak m e t ongevallen bij oude, ook hoogbejaarde, m e n s e n te maken krijgen. Begrijpelijk, w a n t onze landgenoten w o r d e n steeds ouder dankzij de goede gezondheidszorg, de a a n d a c h t voor gezond leven, niet roken, en in beweging blijven. Indrukwekkende cijfers van Consument en Veiligheid ‘Meten is weten’, wordt wel gezegd. Als bekend is…

Lees verder

Regelmatig wordt de vraag gesteld of en wanneer een vrijwillige hulpverlener niet mag/moet overgaan tot reanimeren. Hoewel deze vraag al vaker is gesteld en beantwoord geven wij een overzicht. Uitgangspunt is: reanimeren en zo snel mogelijk starten. Slechts in een aantal situaties dient reanimeren achterwege te blijven. Een bekend voorbeeld is de niet-reanimerenverklaring en de penning met dezelfde boodschap. Ook wordt ingegaan op de juridische gevolgen van wel/niet-reanimeren. Achtergrond Volgens informatie van de Hartstichting worden er elke week 300 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis, meestal thuis. De…

Lees verder

Column: Ongeval en dieren

Als ambulanceverpleegkundige kom ik natuurlijk ook geregeld bij ongevallen waarbij direct of indirect een dier betrokken is. Ik zal de pechsituaties maar buiten beschouwing laten, zoals een fietser die ten val komt door een plots de weg overstekende hond. Of de uitwijkende automobilist die wilde voorkomen dat hij een egel plat rijdt en tegen een boom knalt. Laat ik het hebben over directe oorzaak en gevolg. Dan komen we bijvoorbeeld op de hondenbeten of trap van een paard. Paardensport levert toch verrassend vaak letsel op. Val van een paard of…

Lees verder

Efficiënte bedrijfshulpverleningsorganisatie Reiner de Graafziekenhuis

Het in 2015 nieuw opgeleverde Reinier de Graafziekenhuis in Delft is, gemeten aan de hand van de criteria die MVO Nederland hanteert, op dit moment het meest duurzame ziekenhuis van Nederland. Nieuwbouw In de nieuwbouw is gebruikgemaakt van de laatste bouwkundige en installatietechnische inzichten om het energieverbruik dat nodig is voor verwarming, koeling en verlichting tot vrijwel nul te reduceren. Ook op het gebied van brandveiligheid is gebruikgemaakt van alle nieuwe vindingen, zoals de in het gehele gebouw aanwezige watermistinstallatie. Hierdoor zijn de risico’s voor patiënten, personeel en bezoekers tot…

Lees verder