BHV op bolderkar?

V r a a g :

Indien een vereniging een tractor met ‘bolderwagen (boerenkar, overdekt, met banken waarop dertig mensen kunnen worden vervoerd op de openbare weg regelmatig een groep mensen vervoert, is dan een BHV-diploma ‘aan boord’ verplicht ? De tractor en bolderwagen zijn eigendom van de vereniging. Het gaat om een vereniging met bestuur en vrijwilligers, dus geen bedrijf. Ook de chauffeurs zijn vrijwilligers.

A n t w o o r d :

De Arbowet, waar bedrijfshulpverlening in artikel 15 wordt genoemd, is van toepassing wanneer er een werkgever-werknemer-gezagsrelatie bestaat. Het doet daarbij niet ter zake of de rechtsvorm een vereniging is, ook een vereniging kan immers mensen in (loon) dienst hebben. In een zuivere vrijwilligersconstructie is de Arbowet niet van toepassing. De relatie van het verenigingsbestuur met de bestuurder van de tractor moet er dan wel een zijn die in de context valt van vrijwilligerswerk zoals genoemd in de wet Inkomstenbelasting.

 

Toch is er sprake van een wettelijke zorgplicht tegenover degenen die u tijdens de ritten vervoert. U biedt een vervoersfaciliteit aan en de deelnemers mogen van u verwachten dat u dat veilig zult uitvoeren. Daarbij gaat het niet alleen over de technische staat van de vervoersmiddelen, maar ook hoe u geregeld hebt dat er in geval van nood hulpverlening gealarmeerd en ingezet kan worden, of u gebruik van alcohol al dan niet toestaat, of er onder alle weersomstandigheden gereden wordt enzovoort.

 

BHV bestaat in de Arbowet uit drie taken, kortweg: brandbestrijding, verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen en ontruimen. In uw situatie zal hulpverlening neerkomen op het kunnen toepassen van Levensreddende Eerste Handelingen. Houd er wel rekening mee, dat als het Besluit Basishulpverlening ingevoerd wordt, de hulpverlening die nu nog alleen in de Arbowet genoemd wordt, uitgebreid wordt naar ‘gebouwen en niet-gebouwen’ en dan zult u wettelijk verplicht worden BHV-taken uit te voeren op uw bolderwagen. Of en wanneer het Besluit Basishulpverlening ingevoerd gaat worden, is nog koffiedik kijken.

Related posts