Bloedvergiftiging

Vraag:

Wat is een bloedvergiftiging? Waar moet ik op letten?

Antwoord:

Een bloedvergiftiging (sepsis) is een ernstig ziekte­beeld veroorzaakt door bacteriën die door een infectie het lichaam binnendringen, zich verspreiden door de bloedbaan en zorgen voor een grote ontstekingsreactie door het hele lichaam. De oorzaak kan een wond(je) zijn, maar ook bijvoorbeeld een longontsteking, oor­ontsteking of een hersenvliesontsteking kunnen uit de hand lopen.

Een bloedvergiftiging uit zich meestal in hoge koorts, zweten, rode gelaatskleur, versnelde hartslag, hogere ademhalingsfrequentie, weinig plassen en soms een verminderd bewustzijn. Een bloedvergiftiging is le­vensbedreigend, een situatie die zeer snel en adequaat moet worden aangepakt. De ernstigste variant is de meningococcensepsis, die veelal ook een hersenvlies­ontsteking met zich meebrengt. Deze vorm is te her­kennen aan rode spikkeltjes op de huid in combinatie met bovengenoemde verschijnselen. Twijfel niet als u dergelijke symptomen ziet en bel onmiddellijk 112! Geef het slachtoffer nu niets meer te eten of te drinken ( dit is namelijk de distributieve vorm van shock) en laat het slachtoffer bij voorkeur liggen.

Related posts