Brandgevaar bij barbecue altijd aanwezig

Nederlanders zijn fanatieke barbecuers, zeker als in het weekend mooi weer voorspeld is. Het is een leuk, ontspannend en betrekkelijk eenvoudig. Toch ligt gevaar altijd op de loer, zeker als houtskool of gas (butaan of propaan) als brandstof wordt gebruikt.

honderden vakanties vroegtijdig afgebroken vakanties vroegtijdig afgebroken worden door ongevallen met flessengas of barbecue. Verder is bekend dat ongeveer de helft van het aantal brandwonden veroorzaakt wordt door het aanraken van de kooltjes, het omvallen van de barbecue of door het gebruik van spiritus, benzine of andersoortige vloeistoffen om de barbecue aan te maken. Om ongelukken te voorkomen, is enige kennis over veilig gebruik van flessengas, barbecue en vuurkorf noodzakelijk.

G a s f l es

Het is belangrijk dat voor de barbecue de gasfles en de barbecue zorgvuldig worden geïnstalleerd. Een gasfles kan gevuld zijn met butaan of propaan. Propaan blijft gasvormig tot 42 graden onder nul, butaan tot ongeveer 3 graden boven nul. Onder deze temperaturen worden de gassoorten vloeibaar en kunnen dan niet meer gebruikt worden. Butaan is goedkopen dan propaan, maar wordt steeds minder gebruikt. Gasflessen moeten om de tien jaar door het stoomwezen gekeurd worden. Propaangasflessen zijn alleen door omruiling verkrijgbaar en worden gevuld door erkende vulstations. Hierdoor krijgt u altijd een goedgekeurde gasfles. Wordt de gasfles weinig gebruikt, let dan wel op de keuringstermijn die op de fles staat aangegeven. Gasflessen moeten altijd rechtop staan en niet in de zon. Door de zonwarmte wordt de druk in de fles verhoogd, waardoor kans op ontploffing ontstaat.

G a s s l a ng

Gasslangen voor butagas en propaangas moeten voldoen aan de normen van de NEN 1763. De slang mag niet langer zijn dan 3 meter. Voor een tijdelijke opstelling is 10 meter toegestaan. De slangen zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar. De zwarte slang, alleen geschikt voor butagas, moet om de twee jaar vervangen worden. De oranje slang is voor beide gassoorten geschikt en moet om de drie jaar vervangen worden. Op beide type slangen staat het jaar van fabricage vermeld.

D r u k r e g e l a a r

Tussen de gasfles en het apparaat moet altijd een drukregelaar worden gebruikt. Deze zijn leverbaar tussen 30 en 50 mbar. Op het apparaat staat de werkdruk aangegeven. De gasdrukregelaar zorgt voor een constante werkdruk voor de aangesloten barbecue. Dit is belangrijk omdat de druk in de gasfles veel hoger is dan de benodigde druk voor de barbecue. Voor propaangas zijn universele drukregelaars in de handel die rechtstreeks op de fles worden aangesloten. Aanbevolen wordt om de drukregelaar om de tien jaar te vervangen. Gebruik nooit drukregelaars met afblaasbeveiliging. Die zijn verplicht bij gebruik in de camper, caravan, vrachtwagens en boten, maar mogen nooit gebruikt worden bij open verbranding, zoals kachels en barbecues.

 

Tips voor een veilige barbecue met open vuur

 • Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond om omvallen te voorkomen.
 • Scherm de barbecue af met een niet-brandbaar windscherm.
 • Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van een barbecue.
 • Koel brandwonden dan direct tenminste vijf minuten, liefst met zacht stromend leidingwater.
 • Gebruik uitsluitend houtskool of briketten als brandstof. Gebruik bij het aanmaken aanmaakblokjes of speciale aanmaakvloeistof en nooit benzine, petroleum of spiritus.
 • Blaas nooit in het vuur, gebruik een blaasbalg.
 • Houd altijd een brandblusser, emmer water, zand of blusdeken bij de hand.
 • Dek een nog brandende barbecue na gebruik af met zand. Ga er nooit mee lopen.
 • Gebruik nooit methanol, benzine, brandgel (brandpasta) of petroleum als aanmaakmiddel!
 • Deze kunnen in combinatie met open vuur een steekvlam veroorzaken. De vlam kan in de fles slaan (fles, waarmee de vloeistof op de barbecue wordt gegoten), zodat die ontploft.
 • Plaats bruine aanmaakblokjes altijd bovenop en nooit onder houtskool of briketten. Zo is de juiste zuurstoftoevoer gegarandeerd. Steek de breukzijde aan met een lange lucifer. Wacht ± 20 minuten, dan is de barbecue gebruiksklaar.

Wat t e d o e n a l s er t i j d e ns d e b a r b e c u e b r a n d u i t b r e e k t?

Het principe van de branddriehoek is ook van toepassing op de barbecue. Als houtskool of briketten als brandstof worden gebruikt, dan kunt u blussen met water, een brandblusapparaat (temperatuur verlagen) of de zuurstof verdrijven met een emmer zand of de barbecue bedekken met een blusdeken. Wordt de barbecue aangesloten op een gasfles, dan moet u eerst de brandbare stof afsluiten door de hoofdkraan van de gasfles dicht te draaien. Daarna kunt u, indien nodig, nog nablussen met de blusmiddelen die voorradig zijn. Zorg in ieder geval dat de gasfles niet in aanraking komt met de vlammen. Door de warmte kan de gasfles exploderen. Sluit de gasfles daarom los van de barbecue en brengt deze op een veilige plaats. Wordt er gebruik gemaakt van een elektrische barbecue trekt dan eerst de stekker uit het stopcontact alvorens u gaat blussen.

Wat z i j n d e v e i l i g s t e barbe c u e s?

Een elektrische barbecue is een veilig apparaat en zorgt voor een constante temperatuur die, als het goed is, thermostatisch geregeld kan worden. Met een gasgestookte barbecue kan men de gerechten snel op de gewenste kwaliteit brengen. Als men zorgt dat de gasfles, de slang en de barbecue goed zijn onderhouden kan men op hiermee ook veilig barbecueën, al moet men wel heel voorzichtig zijn met ander vuur, zoals een brandende sigaret, lucifer of aansteker. Een met open vuur gestookte barbecue heeft haar eigen charme. We stoken graag vuurtjes, en dat is ook het oorspronkelijke principe van de barbecue. Een nadeel is dat het altijd lastig is om de barbecue aan te steken en op de gewenste temperatuur te houden. Men is al gauw geneigd om het vuur weer op te stoken door een scheut spiritus, brandgel, petroleum of iets dergelijks op het vuur te gieten, en hierin schuilt nu juist het grote gevaar. En verder duurt het ook wat langer voor dat de producten gaar of gebakken zijn, met als gevolg dat het vlees al gegeten wordt voordat het voldoende gaar of gebraden is. Daardoor zijn de volgende dag na het barbecueën nogal wat mensen ziek.

 

Maar welk type barbecue ook wordt gebruikt, zorg altijd dat één persoon verantwoordelijk is voor het bakken en braden en voor het bedienen van de barbecue. Houdt er ook rekening mee dat u soms niet altijd of overal mag barbecueën, een kampvuur aanleggen of een vuurkorf gebruiken. In sommige gemeentes is dit verboden. Informeer daarom bij de plaatselijke brandweer of dit is toegestaan en houdt u aan de plaatselijke regels. Probeer ook zoveel mogelijk om de rook- en stankoverlast voor de buurt te beperken.

 

Meer informatie:

www.barbecueveilig.nl

 

A d r i v a n V l i e t (RHB)

Related posts