Help! Alarm gaat af in kinderdagverblijf

Het is niet goed gesteld met de brandveiligheid in kinder­dagverblijven in Nederland. Uit een onderzoek in 2011 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat de aandacht voor brandveiligheid te gering is en dat er brand­gevaarlijk materiaal wordt gebruikt of materialen die een obstakel kunnen zijn bij een calamiteit. Uit een bestand van circa vierduizend adressen zijn verspreid over het land 29 kinderdagverblijven bezocht. Meer dan de helft van de loca­ties heeft geen beleid om brandveiligheidsrisico’s te vermin­deren door de keuze van meubilair, stoffering en versiering.

Lees verder

Veiligheid in perspectief  

Al lange tijd wordt er in ons land onderzoek gedaan naar de oorzaken van rampen en ongevallen. Zo ontstond in 1909 de Raad voor de Scheepvaart, in 1931 de Commissie Binnenvaartrampenwet, in 1937 de Raad voor de Luchtvaart en in 1956 de Spoorwegongevallenraad. De raden gaven een onafhankelijk eindoordeel, maar de feitelijke onderzoeken werden door de diverse inspecties van Verkeer en Waterstaat verricht. In de negentiger jaren van de vorige eeuw ontstond steeds meer behoefte aan een onafhankelijk onderzoekinstituut die de onderzoeken in alle sectoren voor haar rekening kon nemen.

Lees verder

BHV op bolderkar?

V r a a g : Indien een vereniging een tractor met ‘bolderwagen (boerenkar, overdekt, met banken waarop dertig mensen kunnen worden vervoerd op de openbare weg regelmatig een groep mensen vervoert, is dan een BHV-diploma ‘aan boord’ verplicht ? De tractor en bolderwagen zijn eigendom van de vereniging. Het gaat om een vereniging met bestuur en vrijwilligers, dus geen bedrijf. Ook de chauffeurs zijn vrijwilligers.

Lees verder

Benauwd en dan?

Als hulpverlener kun je te maken krijgen met mensen die lijden aan benauwdheid. Dit kan zich uiten in een snelle ademhaling met veel bijgeluiden en/of hoesten. Mensen kunnen door de benauwdheid erg angstig of in paniek zijn. Als hulpverlener kun je je hier heel ongemakkelijk bij voelen. Weet je wat er precies aan de hand is met deze men­sen? Wat weet je over de mogelijke oorzaken van deze benauwdheid? En weet je wat je zou kunnen doen om deze mensen te helpen?

Lees verder