Ongevallen, E H B O – en letselschadehulp op vakantie in het buitenland

Verzekerde medische kosten: polisvoorwaarden van zorg- en reisverzekering In het algemeen zullen ook op vakantie medische kosten door je eigen zorgverzekeraar worden vergoed. Kijk wat je ziektekostenpolis daarover zegt. Neem op vakantie contact op met de alarmcentrale van je ziektekostenverzekeraar om de situatie rond medische behandeling en eventueel ziekenhuisopname te melden. Belangrijk is ook wat de polis van je reisverzekering zegt over medische kosten. De reisverzekeraar kan bijvoorbeeld extra kosten van verblijf in het buitenland vergoeden, als dat wegens een ongeval nodig is. Bijvoorbeeld omdat een echtgenoot of kind nog…

Lees verder

Gevaarlijke zeedieren – Weet wat je kunt tegenkomen

Themakatern: vakantieleed Els Knaapen, instructeur trainer eerste hulp bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren Dieren zijn over het algemeen niet agressief en vallen slechts aan als ze zich bedreigd voelen. Dit geldt voor zowel land- als zeedieren. Zolang we de dieren en hun omgeving respecteren en met rust laten, zullen zij geen bedreiging voor ons vormen. Toch kun je wel eens onverwachts gewond raken doordat je een dier niet had opgemerkt en er ongepland mee in aanraking bent gekomen. Beten door zeedieren zijn zeldzaam, zelfs waar het gaat om haaien. Zo…

Lees verder

Botbreukellende… een scala aan fracturen passeert de revue

Yvonne Smits – Tuerlings, instructeur eerste hulp, HBO-verpleegkundige De patiënt Een vrouw van 67 jaar in goede gezondheid. Wat er gebeurde Bij het laatste rondje met de hond struikelde ze over een stoeprandje. Ze bezeerde daarbij haar rechter enkel en merkte dat ze er niet meer op kon staan. De pijn was draaglijk. De eerste hulp Een toegesnelde hulpverlener hielp de patiënte naar huis. Aangezien de pijn niet heel hevig was, besloot de patiënt het even aan te zien en niet meteen diezelfde nacht naar de huisartsenpost te gaan. De…

Lees verder

Rupsenkriebels

Jan Kuiken, instructeur eerste hulp Els Knaapen, instructeur eerste hulp De eikenprocessierups is een beestje dat de laatste jaren behoorlijk wat overlast veroorzaakt in Nederland. Steeds meer mensen komen bij de huisarts terecht met klachten als jeuk, koorts en een gevoel van onwelzijn. Maar pas op: ook voor uw trouwe vriend, de hond, kan deze rups een gevaar vormen. Houd hem aangelijnd en laat hem in geen geval aan de spinsels snuffelen. Honden kunnen net als mensen last krijgen van branderige, pijnlijke ogen en geïrriteerde luchtwegen. Daarnaast kan de hond…

Lees verder

De bedreigde hulpverlener

Bart van Walderveen Met enige regelmaat lees ik in de krant dat hulpverleners worden lastiggevallen door het publiek. Of zelfs worden bedreigd of mishandeld. Dat, terwijl ze bezig zijn hulp te verlenen aan iemand die in een acute noodsituatie verkeert. Dat is ook in politiek Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Met ingang van I januari 2015 is de strafwetgeving (artikel 67a, vierde lid, Wetboek van strafvordering) aangescherpt. Dit wetsartikel noemt een reeks strafbare feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechter mag besluiten dat een verdachte in voorlopige hechtenis mag…

Lees verder

Voor Gerard gaat het leven door. Een geslaagde reanimatie

Gerard van Broekhuijsen, instructeur eerste hulp Van reanimator tot gereanimeerde. In Hulpverleners Magazine nr 7 (febr. 2013) berichtte ik over een geslaagde reanimatie in het zwembad. W i e kon verwachten dat ik binnen enkele maanden zelf zou worden gereanimeerd! Rond 6 uur die morgen werd mijn v r o uw wakker van mijn zwaar snurkende ademhaling en constateerde zij dat ik niet reageerde op aanspreken. Snel belde ze 112. D e centraliste instrueerde haar aan de lijn te blijven, de voordeur te openen en te starten met reanimatie. Binnen…

Lees verder

Grensoverschrijdende hulpverlening bij calamiteiten

Adri van Vliet (RHB) Een Nederlandse brandweerploeg was in 2008 op de terugweg naar de kazerne nadat men een brand had geblust. O m redenen ging men op de terugweg over de Duitse autobaan. Daar was juist een ongeluk gebeurd. De bevelvoerder van de brandweer nam direct initiatief, alarmeerde Duitse hulpdiensten en begon met de hulpverlening. In 2008 bestonden er voor de brandweer nog geen p r o t o collen voor de hulpverlening over de grens. Het ongeval belette de brandweer gelukkig niet om op een pragmatische wijze hulp…

Lees verder

Als de pieper gaat: praktijkervaringen met snelle harthulp in Uithoorn

Bob Berkemeier Om snel reanimerende handen en een A E D bij de patiënt met een circulatiestilstand te krijgen, komen overal systemen van ‘Burgerharthulp’ van de grond. Als voorpost van de ambulancedienst verlenen getrainde vrijwilligers harthulp, ondersteund door een zelf meegebrachte of snel in de buurt opgehaalde A E D . Een voorbeeld is beschreven in Hulpverleners Magazine nummer 5 van vorig jaar: het systeem van Veghel HartSave. In dit artikel beschrijven we de werking van het systeem in mijn woonplaats Uithoorn. Sinds begin 2014 doe ik daar mee in…

Lees verder

Themakatern: winterletsels

Bevriezingen zijn vaak onderschatte letsels De gevaren van vriesletsels worden vaak ernstig onderschat. Dit maakt een bevriezing van de huid en/of ledematen zo ontzettend gevaarlijk. Door de bevriezing stopt namelijk de bloedtoevoer naar belangrijke weefsels. Cellen kunnen zo beschadigd raken,^pardoor brandwonden en afsterving zelfs mogelijk is. Naast slechte bloedvaten katl%porten in koude temperaturen bijdragen aan vriesletsels. Een harde wind snijdt al snel de handen open tijdens het sporten. Dit maakt het dragen van handschoenen zo ontzettend belangrijk. i,toaardoor m^borten temperaturen bijdragen winterletsels gevoel erin terugkomt. D i t proces kan…

Lees verder