Ongevallen bij ouderen: over trappen, losse kleedjes en gladde vloeren

E e r s t e h u l p v e r l e n e r s zullen vaak m e t ongevallen bij oude, ook hoogbejaarde, m e n s e n te maken krijgen. Begrijpelijk, w a n t onze landgenoten w o r d e n steeds ouder dankzij de goede gezondheidszorg, de a a n d a c h t voor gezond leven, niet roken, en in beweging blijven. Indrukwekkende cijfers van Consument en Veiligheid ‘Meten is weten’, wordt wel gezegd. Als bekend is…

Lees verder

Regelmatig wordt de vraag gesteld of en wanneer een vrijwillige hulpverlener niet mag/moet overgaan tot reanimeren. Hoewel deze vraag al vaker is gesteld en beantwoord geven wij een overzicht. Uitgangspunt is: reanimeren en zo snel mogelijk starten. Slechts in een aantal situaties dient reanimeren achterwege te blijven. Een bekend voorbeeld is de niet-reanimerenverklaring en de penning met dezelfde boodschap. Ook wordt ingegaan op de juridische gevolgen van wel/niet-reanimeren. Achtergrond Volgens informatie van de Hartstichting worden er elke week 300 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis, meestal thuis. De…

Lees verder

Dagboek van een instructeur: Hondse zaken

Eigenlijk zijn eerstehulplessen vreemd. Je leert iets en oefent gedurende vele uren voor iets waarvan je hoopt dat je het nooit zult hoeven toepassen. Daar komt nog bij dat, zelfs al heb je nog zo veel in allerlei gespeelde situaties geoefend, je in het e c h t e leven toch voor onverwachte situaties kan komen te staan. Tijdens de lessen eerste hulp leer je een aantal technieken die je kunt toepassen in allerlei verschillende omstandigheden en in uiteenlopende situaties. Helaas echter kun je als instructeur niet een soort draaiboek…

Lees verder

Bijtwonden en tetanus

Wanneer u zich verwondt, loopt u de kans besmet te worden met tetanus. Dat is een acute, zeer ernstige infectieziekte die wereldwijd voorkomt. Tetanus wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. Bescherming tegen tetanus kan alleen maar door vaccinatie. Tetanusvaccinatie wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Casus Een 21-jarige jongeman komt langs een weiland, waar een Shetland-pony staat. Hij stopt om hem wat hooi te geven en om hem te aaien. Plotseling schrikt de pony van een onverwachts, hard geluid, waarna hij de jongen in zijn…

Lees verder

Eerste hulp bij dieren en mensen

De telefoon gaat en Willem neemt op: “Goedemorgen Dierenambulance Almere en Zeewolde, met Willem.” Aan de andere kant klinkt een opgewonden stem. E r is een dier in nood en een meneer heeft gebeld om hulp te vragen. ” E r zit een hond met een ketting aan een paal gebonden. Kunnen jullie komen helpen? Het arme dier zit te rillen van de kou.” Voor Willem, die al sinds drie jaar als vrijwilliger de meldkamer van de dierenambulance bemant, is het dagelijkse kost. Hij geeft de gegevens door aan de…

Lees verder