kengetallen BHV

Wij zijn op zoek naar kengetallen voor het ont­ruimen van niet zelfredzame personen in een verpleeghuis. Hoeveel tijd en hoeveel personeel hebben we nodig om een niet-zelfredzaam per­soon uit zijn kamer te halen en vervolgens via de trap naar beneden te krijgen en hem/haar in veiligheid te brengen? ? Ik ben benieuwd wat uw ervaringen hierin zijn. Onze ervaring is dat het ontruimen van een zorgfunctie veel discus­sie met de brandweer oplevert en dat dit vaak een stroef proces is.

Lees verder

Mogen vrijwilligers in het dorpshuis aanwezig zijn zonder BHV?

In principe geldt de Arbowet alleen als er een werkgever-werknemer relatie is. I n de Arbowet artikel 15 wordt als derde taak beschreven het evacueren en ontruimen van werknemers en alle aanwezigen. Het maakt niet uit o f de aanwezigen daar vrijwillig of op wat voor een titel ook in huis zijn. In geval van een calamiteit moet er dus iemand zijn die deze taak uit kan voeren. Dat hoeft niet per se een breed opgeleide BHV’er te zijn. Je kunt daar ook iemand voor aanwijzen die op locatie instructie…

Lees verder

Wat maakt koolmonoxide eigenlijk zo gevaarlijk?

Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar giftig en reukloos gas. Koolstofmonoxide ontstaat bij brand en/of bij een onvolledige verbranding en onvoldoende ventilatie. Bij inademing worden door de rode bloedlichaampjes koolmonoxidedeeltjes geabsorbeerd, zodat er geen plaats meer is voor zuurstof. Het gevolg: zuurstofgebrek in het lichaam, in eerste instantie in de hersenen, wat leidt tot verminderd bewustzijn en bewusteloosheid. Al snel zullen ook het hart, longen, nieren en de lever te kampen krijgen met dit zuurstofgebrek, met ernstige gevolgen. Mensen kunnen door koolmonoxide snel overlijden. Hoe herken je een koolmonoxide vergiftiging? Kortademigheid…

Lees verder

BHV op bolderkar?

V r a a g : Indien een vereniging een tractor met ‘bolderwagen (boerenkar, overdekt, met banken waarop dertig mensen kunnen worden vervoerd op de openbare weg regelmatig een groep mensen vervoert, is dan een BHV-diploma ‘aan boord’ verplicht ? De tractor en bolderwagen zijn eigendom van de vereniging. Het gaat om een vereniging met bestuur en vrijwilligers, dus geen bedrijf. Ook de chauffeurs zijn vrijwilligers.

Lees verder

Actieve bloeding (richttlijn 2011)

Bij een actieve bloeding moet je de patiënt laten liggen, het gewonde ledemaat omhoog leggen en directe druk op de wond uitoefenen. Geldt dat ook als het gaat om de bloeding van een spatader? Ik hoorde onlangs van een ambulanceverpleegkundige dat er lucht aangezo­gen kan worden als het been omhoog gelegd wordt. Dit zou tot een levensgevaarlijke situatie voor de patiënt kunnen leiden.

Lees verder