Vraag en antwoord

Ervaringsdeskundigen Frits Schut (Kenniscentrum Bedrijfshulpverlening NVB) en Peter Schepers (intensivecareverpleegkundige en eerstehulpinstructeur) geven praktische antwoorden op prangende vragen! Mail uw BHV/brandpreventievragen naar info@nvb-bhv.nl en uw EHBO/medisch gerelateerde vragen naar p_schepers@hetnet.nl. V r a ag Moet e e n BHV-plan of e e n o n t r u i m p l a n d o o r de b r a n d w e e r w o r d e n goedgekeurd? A n t w o o rd Bij een BHV-plan hebben we te maken met…

Lees verder