Column: Eerste Hulp ‘verfijnen’

“Waar denk je aan bij onderkoeling?” Z o begon ik een les over dit onderwerp vaak. “Drenkelingen; waterongevallen; w i n t e r s p o r t ; enz…” Heel soms kwam er ook wel eens: “Bejaarde in de gang of op het toilet”. Meestal had er dan een berichtje in de krant gestaan in de t r a n t van: ‘Bejaarde ligt urenlang in de gang’. Maar ook: ‘Hardloper onderkoeld geraakt tijdens training in de duinen.’ Over het algemeen brachten de cursisten het echter wel in verband met de winter. Toch… het overkomt veel slachtoffers ook wel in de zomer, met een straf briesje en weinig kleding. Als hulpverlener moeten we er dus altijd op bedacht zijn en de symptomen herkennen en maatregelen kunnen nemen. Over dit laatste wil ik het nog even hebben. Heeft u bijvoorbeeld wel eens uitgeprobeerd hoe de behandeling, die u uw slachtoffers laat ondergaan aanvoelt? Standaard word je natuurlijk tijdens de lessen beurtelings ook als slachtoffer gebruikt. Bij het oefenen van verbanden bijvoorbeeld.

Het ‘inpakken’ tijdens het ’tegengaan van verdere afkoeling’ is echter een handeling waarvoor het zeer leerzaam is hem o o k zelf te ondergaan. Ga ook eens naar buiten gehuld in een foliedeken en ervaar zelf wat je een slachtoffer ‘belooft’ en wat er van die belofte overblijft. Vooral ook in rugligging op een brancard, met het hoofd naar voren vervoerd worden is voor velen een desoriënterende ervaring, die je hen eigenlijk niet toewenst. Het heeft redelijk lang geduurd voordat in (professioneel) hulpverleningsland aandacht werd geschonken, ja zelfs werd onderzocht hoe slachtoffers hun behandeling ‘ervaren’.

Verplaats je letterlijk in het slachtoffer en je hulp w o r d t veel invoelender. Vaak realiseer je je niet hoeveel verschil het maakt om aangesproken te worden door een voorovergebogen

hulpverlener of een die naast je op z’n knieen gaat zitten en ‘contact’ maakt. ‘Het is vaak de t o o n , die de muziek maakt.’ D i t geldt o o k voor de eerste hulp. Als je dit hebt ‘ondervonden’ w o r d t vaak in een keer duidelijk wat ie beter wel en beter niet kunt doen.

Gerard van Broekhuijsen, docent eerstehulpverlening

Related posts