EHBO-band tussen Curaçao en Nederland

Kan het Oranje Kruis in drie weken tijd een spoedcursus ‘Lesgeven EHBO’ regelen voor EHBO-docenten van Curaçao? Die uitdaging durfde het Oranje Kruis wel aan. Er vormt zich een band die jaren na de eerste cursus nog onverminderd sterk is.

De afdeling Curaçao van de KNV EHBO, ter plaatse bekend als Het Blauwe Kruis, werd opgericht op 3 februari 1954 door vijf voormalige Rode Kruisleden. Volgens Armando Correa, één van de oprichters, was dit een reactie op de min of meer militaristische struc­tuur van het Rode Kruis van die tijd. Meneer Correa reisde naar Nederland en sprak hier met meneer Van Rhoon, destijds directeur van de KNV EHBO en doc­tor Warmelink, bestuurder van de KNV EHBO. Met hun steun werd de afdeling Curaçao een afdeling van deKNVEHBO.

Kneepjes van het vak

Begin 1988 kwam een aanvraag bij Het Oranje Kruis binnen of het mogelijk zou zijn een spoedcursus les­geven EHBO te organiseren. Het zou hierbij niet alleen om de fijne kneepjes van het lesgeven gaan, maar ook de medisch theoretische en praktische aspecten be­treffende Eerste Hulpverlening moesten aan de orde komen. Beschikbare tijd: drie weken. Een uitdaging die Het Oranje Kruis best aandurfde. Er werd een docententeam samengesteld bestaande uit W Cornelis, arts, didacticus, mevrouw WP.M. Dartee-Pleij en KNV EHBO instructeur Eerste Hulp mevrouw J.C. Verkade-Bodt. Zij werden geassisteerd door lotusmedewerker mevrouw C.E. Schrama-Slingerland.

Papiamento

Vanuit de warme Antillen moesten de kandidaten in het nog frisse Nederland direct aan de slag. Ondanks dat men het Nederlands goed beheerste moesten som­mige vragen toch eerst in het Papiamento vertaald worden.

Dat ook hun verdere belevingswereld toch wel iets anders was, bleek uit het bespreken van bepaalde let­sels en aandoeningen. In Nederland leggen we een deken onder een slachtoffer op straat tegen afkoeling. In Curaçao tegen het oplopen van brandwonden door de hete ondergrond. Eerste hulp bij onderkoeling? Lie­ver eerste hulp bij oververhitting! Een symptoom als transpireren is moeilijk als symptoom van een letsel of ziekte te onderkennen in een land waar het zo warm is dat iedereen wel transpireert zonder ziek te zijn. Beeldend schetste een docent in spé de situatie waarin het (lotus)slachtoffer een kneuzing opgelopen had.

Logisch, vertelde zij haar medecursisten, het slachtoffer had dit letsel bij de jacht op leguanen al klauterend en klimmend opgelopen door te struikelen over een steen. Nee, daar had de lotus een wat Hollandser kijk op: zij kwam binnen met het verhaal over een plank gestrui­keld te zijn bij het helpen van de timmerman.

Dit moeten drie geweldig leuke weken geweest zijn voor zowel cursisten als opleiders. Het resultaat? Alle kandidaten geslaagd met een score boven het toenma­lig landelijk gemiddelde.

Trots op Curaçao

De KNV EHBO was toen, maar is nog steeds, trots op zijn afdeling zo ver weg, op Curaçao. Tijdens een korte vakantie een paar jaar geleden van ons bureauhoofd Rob Snijders en zijn vrouw naar Curaçao bezochten zij de afdeling daar. Rob Snijders kwam niet met lege handen. Van AED Solutions, leverancier van AED’s, had hij een Medtronic Lifepack CR+ trainer als ge­schenk meegenomen. De afdeling Curaçao was zeer verrast met de trainer.

Rob Snijders mocht diplomàs uitreiken aan de cur­sisten die net hun cursus met goed gevolg hadden afgelegd. De voorzitter Homan Jeung werd door hem in het zonnetje gezet. Als hoogtepunt van het bezoek kreeg de laatst levende oprichter van de afdeling, Armando Correa (1915), uit handen van Rob Snijders de Grote Zilveren Medaille, de hoogste onderscheiding die een vrijwilliger binnen de KNV EHBO kan ont­vangen. Meneer Correa vertelde over zijn bezoek aan Nederland in 1968 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de KNV EHBO. Hij was trots op de derde plaats die zijn afdeling veroverd had bij de Nationale Vaardigheidsproeven in Rijswijk waar zij aan mee­gedaan hadden. Meneer Armando ‘Mando’ Correa is op 3 april 2011 na een kort ziekbed overleden. In het memoriam geschreven door dhr. Jeung, voorzitter van de afdeling, werd de onderscheiding met de Grote Zil­veren Medaille van de KNV EHBO genoemd.

In de krant

Onlangs lazen we in een Curaçao’s nieuwsbericht dat begin februari 2013 vijftien vrijwilligers van de reddingsorganisatie CITRO uit handen van Homan Yeung hun EHBO-dploma gekregen. In de krant stond: “Naast het certificaat ontvingen de geslaagden een pin waarop staat dat de drager getraind is om ‘first aid’, ‘cpr’ (reanimatie) en ‘AED’ (defibrilatie) te verlenen. Het komt met enige regelmaat voor dat CITRO-leden tijdens reddingsacties op zee eerste hulp moeten ver­lenen. De meeste vrijwilligers volgen daarom frequent een EHBO-cursus om de kennis en vaardigheden actueel te houden. De diploma-uitreiking vond plaats in het gebouw van het Blauwe Kruis aan de Pater Eu­wensweg in Otrobanda!”

De afdeling Curaçao van de KNV EHBO, een zeer gerespecteerde afdeling, verbindt zich via meneer Van Rhoon en via mevrouw Verkade-Bodt aan meneer Snijders met de KNV EHBO in Nederland. We blijven ons verbonden voelen.

Marion van den Hurk

Instructeur Eerste Hulp

Related posts