EHBO-cursus middelbare school als onderdeel van sportoriëntatie

V e e l s c h o l e n b i e d e n v o o r 5 h a v o e n 6 v w o e e n z o g e h e t e n ‘ s p o r t o r i ë n t a t i e ‘ a a n . H i e r b i j k u n n en l e e r l i n g e n z i c h i n s c h r i j v e n v o o r s p o r t e n z o a l s z e i l e n , k l i m m e n of d u i k e n o m z o k e n n i s t e m a k en m e t e e n a n d e r e s p o r t . V e e l s c h o l e n b i e d e n o o k e e n E H B O – of r e a n i m a t i e c u r s u s a a n als a l t e r n a t i e v e k e u z e . Z e l f z a t ik in 6 v w o op ’t A t r i u m in A m e r s f o o r t e n k o o s ik v o o r d e r e a n i m a t i e c u r s u s o m d a t ik z o o n t z e t t e n d s p o r t i e f b e n . ..

Bij de sportoriëntatie op de middelbare school kies je een aantal sporten om uit te proberen. In ons geval moesten we drie sporten kiezen van elk drie uur. Sinds ik op de basisschool al eens k o r t een EHBO-cursus had gehad leek het me interessant om weer een EHBO- of reanimatiecursus te gaan doen. De vreugde was dan ook g r o o t toen bleek dat deze keuze op de lijst met sporten en activiteiten stond.

S t i c h t i n g R e a n i m a t i e A m e r s f o o rt
De reanimatiecursus die ik volgde w e r d georganiseerd door Stichting Reanimatie A m e r s f o o r t en vond plaats in het Meander Medisch C e n t r um in A m e r s f o o r t . De cursus is uiteraard o o k te volgen buiten de sportoriëntatie om, v o o r mensen die hun diploma w i l l en verlengen of er een willen krijgen. De cursus bestond voor ons uit twee lessen van ongeveer anderhalf t o t twee uur op maandagavond. Er waren twaalf leerlingen van havo en v w o aanwezig van twee verschillende middelbare scholen in A m e r s f o o r t . Hoewel de leerlingen van de twee scholen elkaar niet echt kenden, klikte het goed in de groep en werden het twee gezellige avonden. De eerste les was gelijk heel gezellig en er werd veel gelachen. Logisch ook, t o e n we als eerste moesten kijken of een pop (die we Ben genoemd hadden) nog bij bewustzijn was…

De les werd gegeven door Bea, een medewerkster van het ziekenhuis. Z e legde ons uit wat we moeten doen als iemand niet lekker w o r d t , zijn bewustzijn verliest en niet meer ademt. De sfeer zat er meteen lekker in! Helemaal toen we bij de borstcompressies aankwamen. W e gingen bijna allemaal te snel t o t d at een leerling zei dat je het op de maat van ‘Stayin’ Alive’ van de Bee Gees moest doen. Vervolgens werden alle compressies zingend uitgevoerd. Bea vertelde ons o o k over haar eigen ervaringen met reanimeren. Hoewel ze zelf n o o i t buiten het ziekenhuis om heeft hoeven reanimeren heeft ze vaak genoeg bij de ingang klaargestaan om iemand uit de ziekenwagen op te vangen. Ze gaf aan dat ze d i t vaak moest doen, maar dat d i t natuurlijk ook haar w e r k is. De kans dat je buiten het ziekenhuis om hulp moet verlenen is behoorlijk klein, maar wel aanwezig. Aan het einde van de eerste les reanimeren kregen we wat flyers mee van onder andere de H a r t s t i c h t i ng en het lesboek ‘Basale Reanimatie Inclusief de AED’. O o k heeft Bea een k o r te demonstratie gegeven van de AED. De echte uitleg daarvan en de praktische toepassing stond op het programma van les 2.

De t w e e d e les: A E D
De tweede les w e r d gegeven d o o r Elise, een andere medewerkster van het ziekenhuis. Z i j heeft ons de stabiele zijligging uitgelegd en hoe w e de A E D precies moeten gebruiken. Helaas mocht al ons harde w e r k niet baten en lukte het ons niet om Ben weer t o t leven te brengen. Elise stelde ons e x t r a op de proef d o o r ineens de v r o u w van Ben te spelen t e r w i j l twee leerlingen bezig waren met de A ED die op het punt stond een schok te geven. A l t i j d o p l e t t en dat niemand het slachtoffer aanraakt dus…

S l e c h t s e e n k l e in g r o e p j e m e r k t e ‘ i e t s’
Elise liet ons ook een filmpje zien van een televisieprogramma waarin iemand werd gereanimeerd tijdens een voetbalwedstrijd. D e man die was gereanimeerd zat in de studio en zag het fragment nu v o o r de tweede keer. In het filmpje was te zien hoe de man gereanimeerd werd met de A E D temidden van een g r o te mensenmassa. Wat ons gelijk opviel was dat alleen het kleine groepje om de man heen ‘iets’ merkte en dat de rest van de omstanders gewoon vrolijk verder ging met het kijken naar de w e d s t r i j d , niet beseffend dat er een man lag dood te gaan op drie meter afstand. Ik vond het erg bijzonder om de reactie van de man in kwestie te zien. Afgezien van het feit dat hij behoorlijk geschrokken was, besefte hij op het moment dat hij bijkwam niet w a t  er was gebeurd. Sterker nog, hij dacht dat zijn vrienden een grap met hem hadden uitgehaald t o e n hij m e r k t e dat hij op de brancard gebonden lag.

Je z o u e r z o e e n l e v e n m e e k u n n e n redden!
Aan het einde van de tweede les kregen we een officieel diploma mee dat w e de cursus hadden afgerond en dat we dus in staat zijn om te reanimeren, o o k met de AED. Het is o o k gelijk een reden om volgend jaar weer zo’n cursus te doen anders verloopt dat diploma natuurlijk weer. Hij dacht dat vrienden een grap met hem uithaalden Al met al waren het twee gezellige avonden met Ben en de andere leerlingen en hebben we veel geleerd over w a t we moeten doen in een noodsituatie. Hoewel het me erg eng lijkt om w a t ik heb geleerd o o k daadwerkelijk toe te passen, ben ik blij dat ik deze cursus heb gedaan zodat ik in ieder geval iets kan doen als iemand een hartstilstand krijgt. Daarom ben ik zeker van plan volgend jaar weer een cursus t e gaan volgen. Bovendien raad ik deze cursus iedereen aan. Je zou er zo maar eens een leven mee kunnen redden!

Emaly Kremer, student Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

Related posts