Hoe vaak een ontruimingsoefening?

Omdat ons callcenter de hele dag bereikbaar moeten zijn, kunnen mensen die hier werken moeilijk mee­doen met ontruimingsoefeningen. Wat zijn de wettelij­ke eisen? Kunnen we de ontruimingsoefeningen voor het callcenter vervangen door een presentatie? Hoe vaak moeten we een oefening houden?

Antwoord:

Sinds de wetswijziging van 2007 in de Arbowet is er steeds meer nadruk gaan liggen op doelvoorschriften en beperkt de middelvoorschriften. Hiermee krijgen werkgevers en werknemers de mogelijkheid om invul­ling te geven aan het bereiken van wettelijke doelen. In artikel 15 van de Arbowet zijn de BHV-taken vast­gelegd. Specifiek is bij deze vraag van toepassing: alle werknemers en personen binnen een bedrijf moeten worden gealarmeerd en geëvacueerd bij een noodsi­tuatie. Daarbij wordt geen uitzondering gemaakt voor callcenters.

In de praktijk wordt aangehouden dat minstens een keer per jaar een ontruimingsoefening moet worden gehouden. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid voor zowel werkgever als werknemer. Ik denk, dat als er een keer bij een calamiteit bij jullie zou gebeuren, wat terug te brengen valt op niet of te weinig geoefend­heid, je bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet wegkomt met de opmerking dat het niet of nauwelijks mogelijk was te oefenen.

Als je constateert dat de hele bedrijfstak met dezelfde problematiek kampt, dan ligt het voor de hand dit als risico uit te werken in een Arbocatalogus. Is er al eens door een veiligheidskundige naar jullie problematiek gekeken? Ik heb hetzelfde ook eens meegemaakt voor een Intensive Care afdeling van een ziekenhuis. Daar dacht men in eerste instantie ook dat het niet of nau­welijks mogelijk was. Toch is daar een ontruimoefe­ning gehouden! Waarom zou dat op een callcenter niet kunnen?

Related posts