kengetallen BHV

Wij zijn op zoek naar kengetallen voor het ont­ruimen van niet zelfredzame personen in een verpleeghuis. Hoeveel tijd en hoeveel personeel hebben we nodig om een niet-zelfredzaam per­soon uit zijn kamer te halen en vervolgens via de trap naar beneden te krijgen en hem/haar in veiligheid te brengen? ? Ik ben benieuwd wat uw ervaringen hierin zijn. Onze ervaring is dat het ontruimen van een zorgfunctie veel discus­sie met de brandweer oplevert en dat dit vaak een stroef proces is.

Antwoord:

Dit zijn nou typisch van die vragen waar je zo maar geen eenduidig antwoord op kunt geven. Niet voor niets is in 2007 de BHV-paragraaf uit het Arbobesluit verwijderd. Een van de meest vermaarde artikelen was artikel 2.19 dat aangaf dat ten minste één op de vijftig werknemers een BHV’er moest zijn. Hoewel er duidelijk “ten minste” werd aangegeven, is de opvatting dat de BHV-norm 1:50 zou moeten zijn, toch een eigen leven gaan leiden.

We moeten concluderen dat zulke kentallen er niet zijn. Elke situatie is anders en moet daar­om vertaald worden naar de plaatselijke situatie om het aantal benodigde BHV’ers voor een ont­ruiming te kunnen afwegen.

Factoren om rekening mee te houden:

  • Hoe is de compartimentering uitgevoerd?
  • Hoeveel personen zitten er in een compar­timent?
  • Kan in eerste instantie worden volstaan met horizontale evacuatie naar het naastliggen­de compartiment en pas later naar een ver­zamelplaats?
  • Is er een sprinklerinstallatie in de comparti­menten?
  • Zijn het allemaal bedgebonden personen? Welke afstanden moeten overbrugd wor­den?
  • Hoe is de alarmering bij brand geregeld? Hoe snel kan de BHV-er ter plaatse zijn?

Related posts