Moet BHV-er mee?

Vraag:

Gaan BHV-ers mee op excursie?

Als we studenten op schoolreis gaan, of medewerkers op een teambuildingdag, moeten dan interne of exter­ne BHV-ers mee op pad?

Antwoord·

Een schoolreis of excursie is werk-gerelateerd, daar­door is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. Dus is de werkgever verantwoordelijk voor adequate bedrijfshulpverlening.

BHV is niet gebouw-gebonden. BHV is onderdeel van de Arbowet en de Arbowet is van toepassing voor ie­der die in een gezagsrelatie werkgever-werknemer zit. Studenten vallen onder het algemeen niet onder een gezagsrelatie, zoals bedoeld in de Arbowet. Uitzonde­ring zijn studenten die een stage in een bedrijflopen. Wel heeft de schoolleiding een wettelijke zorgplicht voor studenten. De leiding is aansprakelijk volgens het Burgerlijk Wetboek. En onder die zorgplicht valt bijvoorbeeld het opstellen van een veiligheidsprotocol, waarin zaken zijn vastgelegd als: wie er in geval van nood bereikbaar is, wat de risico-inventarisatie van de activiteit is, wie verantwoordelijk is, wie proces-verbaal opmaakt bij incidenten en wie eerste hulp verleent bij ongevallen. Ook kan de schoolleiding vastleggen wat de afspraken zijn over alcoholgebruik en geestverrui­mende middelen.

Medewerkers van de school die meegaan op schoolreis of naar een andere buitenschoolse activiteit, vallen wel onder de strekking van de Arbowet. Het is praktisch als deze medewerkers een BHV-opleiding hebben ge­had, anders moet de school voor BHV-zorg tijdens de activiteiten iets anders regelen.

Related posts