Ongevallen, E H B O – en letselschadehulp op vakantie in het buitenland

Verzekerde medische kosten: polisvoorwaarden van zorg- en reisverzekering

In het algemeen zullen ook op vakantie medische kosten door je eigen zorgverzekeraar worden vergoed. Kijk wat je ziektekostenpolis daarover zegt. Neem op vakantie contact op met de alarmcentrale van je ziektekostenverzekeraar om de situatie rond medische behandeling en eventueel ziekenhuisopname te melden. Belangrijk is ook wat de polis van je reisverzekering zegt over medische kosten. De reisverzekeraar kan bijvoorbeeld extra kosten van verblijf in het buitenland vergoeden, als dat wegens een ongeval nodig is. Bijvoorbeeld omdat een echtgenoot of kind nog een tijdje in het buitenlandse ziekenhuis moet blijven en de partner of ouders langer in de buurt moeten logeren. Kijk of de voorwaarden van de zorg- en van de reisverzekering op elkaar aansluiten en of geen kostenpost onverzekerd blijft. Bijvoorbeeld als de zorgverzekering geen buitenlanddekking biedt voor medische kosten, terwijl de reisverzekering alleen extra verblijfkosten van de familie vergoedt.

Letselschade in het verkeer door toedoen van anderen: welke verzekeraar?

Ben je bij een verkeersongeval betrokken en is een andere partij daarvoor wettelijk aansprakelijk, dan kun je ook in het buitenland de veroorzaker en diens WA-verzekeraar aansprakelijk stellen. Volgens richtlijnen van de Europese Gemeenschap kan iemand die schade heeft door een ongeval in een EEG-land zich in zijn eigen land wenden tot de verzekeraar die in dat land de buitenlandse WA-verzekeraar vertegenwoordigt. Mits het land waarin het ongeluk is gebeurd bij de Europese Unie is aangesloten. Iedere verzekeraar moet in de EU-landen, dus ook in Nederland, een vertegenwoordiger hebben in de vorm van een daar gevestigde verzekeringsmaatschappij. Welke dat is, kan worden nagevraagd bij het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars (www.nlbureau.nl).

Pas op: regelen van schade door ongevallen in het buitenland is een gecompliceerde klus, door andere rechtssystemen en andere procedures van verzekeraars. Vraag daarom advies bij, bijvoorbeeld, de eigen rechtsbijstandverzekeraar, een in buitenlandschades ervaren letselschadebureau of -deskundige of de ANWB. Deze geeft via de website www.anwb.nl veel nuttige reizigersinformatie, zoals over de verplichte veiligheidsmiddelen die in de auto moeten worden meegenomen, met in Frankrijk zelfs een alcoholtester!

Related posts