Opvang na ontruiming

Vraag:

“Als lid van het BHV-team vraag ik me af waar je na een ontruiming van het gebouw de geëvacueerden onderbrengt. Onze school telt zo’n 250 leerlingen en vorig jaar mei hebben we de laatste oefenontruiming gehouden. Het was toen prachtig weer. Nu staan we op het punt weer een ontruiming te organiseren, maar het seizoen is minder gunstig. Bij een oefenontruiming kan iedereen na zo’n 10 minuten weer naar binnen, maar een reële calamiteit gaat natuurlijk anders. Ons hoofd BHV zegt: “In een reëel geval sturen we de leerlingen naar huis’,’ maar het nemen van zo’n beslissing kan wel even duren. Helaas hebben we bij ons huidige gebouw geen noodonderkomen. Kunt u mij vertellen wat de regels zijn voor opvang?”

A n t w o o r d :

“Het is de taak van de BHV om te evacueren, maar hoe je dat doet, staat niet in de Arbowet. Want, zo is het argument; elke situatie is anders. Wij leren BHV’ers dat ze een ontruimplan moeten maken, waarin staat waar de verzamelplaats is, met zo mogelijk een alternatief. Dit moet natuurlijk een veilige plek zijn. En omdat het een school is, moet er ook een verplichte aansluiting op het openbaar brandmeldsysteem zijn. Dit gaat volgens de termen van het Gebruiksbesluit en straks volgens het Bouwbesluit 2012. Bij zo’n verplichte aansluiting hoort een ontruimplan en een verplichte jaarlijkse ontruimoefening.”

Frits Schut

Related posts