Rautek Plus

T i j d e n s de E H B O – l e s s e n l e r e n w e e e n groot aantal t e c h n i e k e n die w e tijdens de hulpverlening kunnen toepassen. E en d a a r v a n is de noodvervoersgreep van Rautek, w a a r v a n we g e l e e r d hebben dat w e d ie gebruiken in h e t geval e e n (bewusteloos) slachtoffer in d i r e c t gevaar is. Maar de Rautek kan, in e e n enigszins aangepaste v o r m , ook op e e n a n d e r e w i j z e toegepast worden.

De patiënt
Een hoogbejaarde man, licht dementerend en woonachtig in een verzorgingshuis. Meneer heeft twee weken geleden zijn bovenarm gebroken. Hij is hier niet aan geopereerd, zijn arm moet in een sling hangen en vanzelf genezen. Het incident Meneer was alleen aan het wandelen over de afdeling met zijn rollator. Hij wilde met de lift gaan, maar doordat hij maar met een hand kan steunen op de rollator is hij gevallen. De verzorging vindt meneer liggend op zijn rug, half in de lift en half daarbuiten. Hij heeft zich gelukkig niet verder bezeerd en is goed aanspreekbaar, maar het lukt hem niet zelfstandig overeind te komen. De verzorging weet niet wat ze hiermee aan moeten; door de plek waar hij ligt, kan meneer niet met de tillift van de grond worden gehaald, en door de gebroken arm kan hij ook niet handmatig worden getild door de zorg.

De hulp
In samenspraak met meneer is het met gebruikmaking van een aangepaste Rautekgreep gelukt om meneer overeind te helpen.

Rautek Plus
Belangrijk is dat iedere stap met de patiënt wordt doorgesproken, zodat hij kan meewerken aan het opstaan. Laat de patiënt zitten en leg je handen op de gebruikelijke manier onder zijn oksels. Help de patiënt om zijn benen zo ver mogelijk op te trekken. Hou er bij bejaarde mensen rekening mee dat de knieën pijnlijk kunnen zijn als gevolg van artrose. De knieën kunnen hierdoor mogelijk minder ver buigen dan bij jongere mensen.

Leg je handen op de knieën van de patiënt (foto I). Tel tot drie en duw op de derde tel het lichaam van de patiënt naar voren, waarbij hij zelf kan meewerken en uiteindelijk op zijn voeten komt te rusten, (foto 2). Het lichaamsgewicht moet nu volledig boven de voeten geplaatst zijn. Foto 2.

Vanuit deze positie tel je t o t drie, en helpt de patiënt om zelf actief op te staan (foto 3). Deze manier is uiteraard alleen mogelijk wanneer je slachtoffer bij bewustzijn is, maar is een stuk minder belastend voor je eigen rug.

Margreet Nederhoed, fysiotherapeut instructeur eerste hulp

 

Related posts