Sigaretten zijn brandgevaarlijk

In heel Europa ontstaan ieder jaar 11.000 branden door smeulende sigaretten. Daarbij vallen jaarlijks gemiddeld 520 doden en 1600 gewonden. In Nederland en de rest van de EU mogen daarom sinds eind vorig jaar alleen nog maar zelfdovende sigaretten verkocht worden.

“Sigaretten zijn de belangrijkste oorzaak van dodelijke branden”, vertelt René Hagen, lector Brandpreventie van het NIFV. “Ongeveer 25% van de fatale woningbranden ontstaat door een sigaret. In 90% van de gevallen is een smeulende sigaret in een matras, bankstel of stoel terechtgekomen. In 10% van de gevallen is het vuur ontstaan in een prullenmand of kleding.” Sinds november vorig jaar mogen daarom alleen nog LI P-sigaretten (Lower Ignition Propensity) verkocht worden. In de VS, Canada en Australië geldt de maatregel al langer. Finland was het eerste Europese land waar de norm werd ingevoerd. Daar is door de zelfdovende sigaret het aantal dodelijke slachtoffers van sigarettenbranden met 43 procent gedaald. Ervaring in die landen heeft ook geleerd dat door de nieuwe maatregel smaak, kwaliteit en houdbaarheid niet beïnvloed worden.

Gunstig e f f e c t op de b r a n d v e i l i g h e i d

LIP-sigaretten bestaan uit compartimenten die worden afgesloten door een ‘ring’ van dikker papier. De sigaret dooft door zuurstofgebrek zodra de tabak in een compartiment is opgebrand en er geen trekje meer wordt genomen. De NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, heeft aangegeven streng te gaan controleren of alle schakels in de tabaksketen – van fabrikant tot retailers – voldoen aan de nieuwe LIP-normering. Bij overtredingen worden boetes opgelegd. John Da Mi, EU-Commissaris voor Gezondheid en Consumenten: “Een veilige sigaret bestaat niet. Het veiligst is het om helemaal niet te roken, maar als mensen toch willen roken, zal de nieuwe wet tabaksproducenten ertoe verplichten uitsluitend nog sigaretten met een verminderd ontstekend vermogen te produceren.”

Schijnveiligheid?

Sigarettenfabrikanten wijzen erop dat door de nieuwe maatregel sigaretten nu niet geheel brandveilig zijn geworden. Rokers moeten zich er altijd van bewust zijn dat elke brandende sigaret, dus ook zelfdovende, bij onzorgvuldig gebruik brand kan veroorzaken. Tom Wurtz, van de Stichting Rokersbelangen, vindt de maatregel maar niks: “Sigaren, brandveroorzaker nummer een, met name bij bejaarden, worden buiten beschouwing gelaten en er is sprake van schijnveiligheid. Omdat de peuk vanzelf uitgaat, zullen rokers hem sneller brandend wegschieten dan voorheen, waardoor het gevaar voor bos- en heidebranden op de loer ligt.”

Toezichthouders in natuurgebieden en personeel in instellingen moeten daarom misschien nog wel meer dan voorheen alert zijn op het rookgedrag van publiek en bewoners. Maar of de sigaret nu zelfdovend is of niet, mensen blijven zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van een brand. Of aan zelfgedraaide sigaretten, shag en sigaren straks ook strengere eisen gesteld zullen worden is niet bekend, maar het zou wel een logisch gevolg zijn.

Related posts