Gevaarlijke zeedieren – Weet wat je kunt tegenkomen

Themakatern: vakantieleed Els Knaapen, instructeur trainer eerste hulp bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren Dieren zijn over het algemeen niet agressief en vallen slechts aan als ze zich bedreigd voelen. Dit geldt voor zowel land- als zeedieren. Zolang we de dieren en hun omgeving respecteren en met rust laten, zullen zij geen bedreiging voor ons vormen. Toch kun je wel eens onverwachts gewond raken doordat je een dier niet had opgemerkt en er ongepland mee in aanraking bent gekomen. Beten door zeedieren zijn zeldzaam, zelfs waar het gaat om haaien. Zo…

Lees verder

Rupsenkriebels

Jan Kuiken, instructeur eerste hulp Els Knaapen, instructeur eerste hulp De eikenprocessierups is een beestje dat de laatste jaren behoorlijk wat overlast veroorzaakt in Nederland. Steeds meer mensen komen bij de huisarts terecht met klachten als jeuk, koorts en een gevoel van onwelzijn. Maar pas op: ook voor uw trouwe vriend, de hond, kan deze rups een gevaar vormen. Houd hem aangelijnd en laat hem in geen geval aan de spinsels snuffelen. Honden kunnen net als mensen last krijgen van branderige, pijnlijke ogen en geïrriteerde luchtwegen. Daarnaast kan de hond…

Lees verder

Dagboek van een instructeur: S p e l l e t j e s

We hebben allemaal wel eens gehoord van het zogenaamde ‘writer’s block’. Het is e e n periode waarin e e n schrijver plotseling niet m e e r weet waarover hij m o e t schrijven. Hij zit n a a r een leeg computerscherm te staren, maar niets wil hem t e binnen vallen. Iets dergelijks overvalt e en instructeur ook m e t enige regelmaat. Stel je voor: je hebt ruim tevoren een rooster opgesteld voor de herhalingslessen en daarin rekening gehouden met een goede mix van theorie…

Lees verder

Dagboek van een instructeur: Hondse zaken

Eigenlijk zijn eerstehulplessen vreemd. Je leert iets en oefent gedurende vele uren voor iets waarvan je hoopt dat je het nooit zult hoeven toepassen. Daar komt nog bij dat, zelfs al heb je nog zo veel in allerlei gespeelde situaties geoefend, je in het e c h t e leven toch voor onverwachte situaties kan komen te staan. Tijdens de lessen eerste hulp leer je een aantal technieken die je kunt toepassen in allerlei verschillende omstandigheden en in uiteenlopende situaties. Helaas echter kun je als instructeur niet een soort draaiboek…

Lees verder

Eerste hulp bij dieren en mensen

De telefoon gaat en Willem neemt op: “Goedemorgen Dierenambulance Almere en Zeewolde, met Willem.” Aan de andere kant klinkt een opgewonden stem. E r is een dier in nood en een meneer heeft gebeld om hulp te vragen. ” E r zit een hond met een ketting aan een paal gebonden. Kunnen jullie komen helpen? Het arme dier zit te rillen van de kou.” Voor Willem, die al sinds drie jaar als vrijwilliger de meldkamer van de dierenambulance bemant, is het dagelijkse kost. Hij geeft de gegevens door aan de…

Lees verder

Dagboek van een instructeur: Doof

Zelfs met vele j a r en praktijkervaring achter de rug, kun je soms toch nog weer voor onverwachte situaties komen te staan. Dat overkwam mij toen ik werd gevraagd of het voor een dove mevrouw mogelijk zou zijn het diploma eerste hulp te halen. W e l , als iemand aan de eindtermen kan voldoen, w a a r om zou dat dan niet mogelijk zijn? Dus luidde mijn antwoord bevestigend. De dove mevrouw werd aangemeld voor een reguliere cursus. “Maar,” zo werd er bij gezegd, “er is geen…

Lees verder

Dagboek van een instructeur

Humor is een belangrijk onderdeel van een geslaagde les. Natuurlijk komen cursisten naar een les om er iets nieuws te leren of zaken die in het verleden geleerd zijn op te halen en te verdiepen. Maar voor een goed leerproces is het noodzakelijk dat iedereen – cursisten zo­wel als docent – zich op zijn gemak en veilig voelt. Immers als je bang bent voor negatieve kritiek of om “af” te gaan, zal het leerrendement niet heel erg hoog zijn. Alleen in een sfeer van gezamenlijkheid en vertrouwen kan je werkelijk…

Lees verder

Dagboek van een instructeur

Wie van ons moet nog over de volgorde van handelingen nadenken als we in de auto zitten en een hoek om willen slaan? Binnenspiegel, buitenspiegel, over de schouder, richting aangeven, terugschakelen… naarmate je meer autorijdt, voer je die handelingen uit zonder nadenken. Die routine, die mate van inslijpen zit er voor de handelingen van het verlenen van Eerste Hulp niet in. De doorsnee EHBO’er zal nooit voldoende ervaring op doen om een geroutineerd hulpverlener te worden. Dus moeten we het hebben van herhalingslessen. We zien daar allemaal de noodzaak wel…

Lees verder