Vraag en antwoord

Ervaringsdeskundigen Frits Schut (Kenniscentrum Bedrijfshulpverlening NVB) en Peter Schepers (intensivecareverpleegkundige en eerstehulpinstructeur) geven praktische antwoorden op prangende vragen! Mail uw BHV/brandpreventievragen naar info@nvb-bhv.nl en uw EHBO/medisch gerelateerde vragen naar p_schepers@hetnet.nl. V r a ag Moet e e n BHV-plan of e e n o n t r u i m p l a n d o o r de b r a n d w e e r w o r d e n goedgekeurd? A n t w o o rd Bij een BHV-plan hebben we te maken met…

Lees verder

Gelijkwaardige oplossingen uit de BlO-mix bepalen BHV-organisatie

In de Nota van Toelichting van de Arbowet wordt de risico-inventarisatie en evaluatie het uitgangspunt genoemd voor het vaststellen van het aantal en de deskundigheid van de Bedrijfshulpverleners. Tot 2007 is in de Arbowet de rekenregel gebruikt, dat het aantal BHV’ers ten minste 1:50 van het aantal werknemers en andere aanwezigen moest zijn. De wetgever heeft zich met de invoering van de Arbowet 2007 gerealiseerd, dat in de praktijk de l:50-regel te absoluut werd toegepast. Het begrip ’ten minste’ werd nogal eens over het hoofd gezien. Sinds 2007 geeft de…

Lees verder

kengetallen BHV

Wij zijn op zoek naar kengetallen voor het ont­ruimen van niet zelfredzame personen in een verpleeghuis. Hoeveel tijd en hoeveel personeel hebben we nodig om een niet-zelfredzaam per­soon uit zijn kamer te halen en vervolgens via de trap naar beneden te krijgen en hem/haar in veiligheid te brengen? ? Ik ben benieuwd wat uw ervaringen hierin zijn. Onze ervaring is dat het ontruimen van een zorgfunctie veel discus­sie met de brandweer oplevert en dat dit vaak een stroef proces is.

Lees verder

Mogen vrijwilligers in het dorpshuis aanwezig zijn zonder BHV?

In principe geldt de Arbowet alleen als er een werkgever-werknemer relatie is. I n de Arbowet artikel 15 wordt als derde taak beschreven het evacueren en ontruimen van werknemers en alle aanwezigen. Het maakt niet uit o f de aanwezigen daar vrijwillig of op wat voor een titel ook in huis zijn. In geval van een calamiteit moet er dus iemand zijn die deze taak uit kan voeren. Dat hoeft niet per se een breed opgeleide BHV’er te zijn. Je kunt daar ook iemand voor aanwijzen die op locatie instructie…

Lees verder

BHV op bolderkar?

V r a a g : Indien een vereniging een tractor met ‘bolderwagen (boerenkar, overdekt, met banken waarop dertig mensen kunnen worden vervoerd op de openbare weg regelmatig een groep mensen vervoert, is dan een BHV-diploma ‘aan boord’ verplicht ? De tractor en bolderwagen zijn eigendom van de vereniging. Het gaat om een vereniging met bestuur en vrijwilligers, dus geen bedrijf. Ook de chauffeurs zijn vrijwilligers.

Lees verder

Opvang na ontruiming

Vraag: “Als lid van het BHV-team vraag ik me af waar je na een ontruiming van het gebouw de geëvacueerden onderbrengt. Onze school telt zo’n 250 leerlingen en vorig jaar mei hebben we de laatste oefenontruiming gehouden. Het was toen prachtig weer. Nu staan we op het punt weer een ontruiming te organiseren, maar het seizoen is minder gunstig. Bij een oefenontruiming kan iedereen na zo’n 10 minuten weer naar binnen, maar een reële calamiteit gaat natuurlijk anders. Ons hoofd BHV zegt: “In een reëel geval sturen we de leerlingen…

Lees verder