Vraag en antwoord

Ervaringsdeskundigen Frits Schut (Kenniscentrum Bedrijfshulpverlening NVB) en Peter Schepers (intensivecareverpleegkundige en eerstehulpinstructeur) geven praktische antwoorden op prangende vragen! Mail uw BHV/brandpreventievragen naar info@nvb-bhv.nl en uw EHBO/medisch gerelateerde vragen naar p_schepers@hetnet.nl. V r a ag Moet e e n BHV-plan of e e n o n t r u i m p l a n d o o r de b r a n d w e e r w o r d e n goedgekeurd? A n t w o o rd Bij een BHV-plan hebben we te maken met…

Lees verder

Wat maakt koolmonoxide eigenlijk zo gevaarlijk?

Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar giftig en reukloos gas. Koolstofmonoxide ontstaat bij brand en/of bij een onvolledige verbranding en onvoldoende ventilatie. Bij inademing worden door de rode bloedlichaampjes koolmonoxidedeeltjes geabsorbeerd, zodat er geen plaats meer is voor zuurstof. Het gevolg: zuurstofgebrek in het lichaam, in eerste instantie in de hersenen, wat leidt tot verminderd bewustzijn en bewusteloosheid. Al snel zullen ook het hart, longen, nieren en de lever te kampen krijgen met dit zuurstofgebrek, met ernstige gevolgen. Mensen kunnen door koolmonoxide snel overlijden. Hoe herken je een koolmonoxide vergiftiging? Kortademigheid…

Lees verder

Actieve bloeding (richttlijn 2011)

Bij een actieve bloeding moet je de patiënt laten liggen, het gewonde ledemaat omhoog leggen en directe druk op de wond uitoefenen. Geldt dat ook als het gaat om de bloeding van een spatader? Ik hoorde onlangs van een ambulanceverpleegkundige dat er lucht aangezo­gen kan worden als het been omhoog gelegd wordt. Dit zou tot een levensgevaarlijke situatie voor de patiënt kunnen leiden.

Lees verder

Reanimatie slachtoffer opvang na ontruiming

Vraag: Wat gebeurt er als een slachtoffer gereanimeerd is, weer hartritme en bloeddruk heeft en vervolgens meegaat met de ambulancedienst? A n t w o o r d : “Het slachtoffer heeft weer een hartritme/bloeddruk. Dit betekent: hij heeft kans op overleving. Toch hoeft dit niet altijd een goed ritme of voldoende hoge bloeddruk te zijn. De ambulanceverpleegkundige zal contact zoeken met de spoedeisende hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Eenmaal in de traumakamer zal het reanimatieteam proberen de ademhaling en de circulatie van de patiënt te stabiliseren. Bijvoorbeeld door de…

Lees verder