Vraag en Antwoord

Ervaringsdeskundigen F r i t s S c h u t ( K e n n i s c e n t r um Bedrijfshulpverlening N V B ) en Peter S c h e p e r s (intensivecareverpleegkundige en e e r s t e h u l p i n s t r u c t e u r ) geven praktische antwoorden op prangende vragen! Mail uw BHV/brandpreventievragen naar info@nvb-bhv.nl en uw E H B O / m e d i s c h g e r e l a t e e r d e vragen naar p_schepers@hetnet.nl.

Vraag
Ik ben tijdens het uitvoeren van een BHV-inzet bij een calamiteit op mijn bedrijf zo ernstig gewond geraakt, dat ik een jaar uit de roulatie ben geweest. Mijn werkgever wilde mij in eerste instantie doen geloven, dat je zulke risico’s nu eenmaal kunt lopen als je BHV’er bent. Hij vond dat ik me tegen de gevolgen van mijn verwonding maar had moeten verzekeren. Uiteindelijk krijgen de BHV’ers een vergoeding waarvan zo’n verzekering best betaald kan worden vond hij. Mag mijn werkgever dat zo eenvoudig op mij afschuiven?

Antwoord
Een BHV’er is een normale werknemer. Dat betekent dat als hij BHV-taken aan het uitvoeren is en hem iets overkomt, zijn werkgever aansprakelijk is. De enige restrictie is dat er een gezagsrelatie moet zijn. Als zo’n gezagsrelatie werkgever-werknemer er is, en dat is meestal het geval, dan kan de BHV’er aanspraak maken op alle wettelijke voorzieningen die normaal ook zouden gelden. Vaak sluiten werkgevers een extra BHV-ongevalsverzekering af, waarin bijvoorbeeld invaliditeit of zelfs overlijden afgedekt is. Overkomt de BHV’er dan iets tijdens het uitoefenen van zijn taken of tijdens trainingen, waardoor hij een invaliditeit of anderszins oploopt, dan kan de verzekering t o t uitkering komen. Het getuigt van goed werkgeverschap als de werkgever de premie van zo’n invaliditeitsverzekering voor alle BHV’ers voor zijn eigen rekening neemt. Meestal zijn dat bescheiden premies, omdat de verzekeringsmaatschappijen ook wel weten dat de risico’s klein zijn.

Frits Schut

 

Vraag
Ik heb begrepen dat er in Nederland een vergiftencentrum is. Kan ik dat bellen als mijn kind iets verkeerds gegeten of gedronken heeft?

Antwoord
In eerste instantie is het belangrijk er snel achter te komen wat het kind heeft ingenomen. Daar kun je achterkomen door rustig en belangstellend vragen te stellen zonder paniek te veroorzaken, want dan blokkeert een kind veelal. Als je erachter bent wat is ingenomen bel dan altijd 112 en geef aan wat op het etiket staat. De centralist zal je dan informeren hoe verder te handelen, en indien nodig zal hij of zij contact opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum). Die kunnen dan hele specifieke handreikingen en behandelopties geven. Zelf bellen is niet zinvol gezien dit centrum de professionele hulpverleners advies geeft. Bel dus bij een vergiftiging zelf altijd 112.

Peter Schepers

Related posts