Vraag en antwoord

Ervaringsdeskundigen F r i t s S c h u t ( K e n n i s c e n t r um Bedrijfshulpverlening N V B ) en Peter S c h e p e r s (intensivecareverpleegkundige en e e r s t e h u l p i n s t r u c t e u r ) geven praktische antwoorden op prangende vragen! Mail uw BHV/brandpreventievragen n a a r info@nvb-bhv.nl en uw E H B O / m e d i s c h g e r e l a t e e r d e vragen naar p_schepers@hetnet.nl.

Vraag
Zowel in de Arbowet als in het Bouwbesluit 2012 wordt het begrip nooduitgangen genoemd. Bedoelen ze daar hetzelfde mee?

Antwoord
Dat zou je wel verwachten, maar de interpretatie is toch anders. In artikel 3.6 van het Arbobesluit staat: Doeltreffende maatregelen zijn genomen teneinde het mogelijk te maken dat de werknemer zich snel via de kortst mogelijke weg in veiligheid kan stellen. De Memorie van Toelichting van het Arbobesluit noemt met name het ontvluchten bij arbeidsplaatsen en werklokalen door het ontstaan van rookontwikkeling en slecht zicht. Daarbij wordt aangegeven dat er vanuit een werkruimte twee afzonderlijke vluchtroutes naar een veilige plaats moeten leiden. En artikel 3.7 lid 3: Deuren van nooduitgangen en deuren op het traject van de vluchtwegen zijn op eenvoudige wijze van binnenuit naar buiten toe te openen. Artikel 6.25 lid I en 2 van het Bouwbesluit stelt dat bij kamergewijze verhuur en bij woongebouwen de deuren in de vluchtrichting moeten opendraaien. Lid 3 zegt daarover echter dat bij minder dan 37 personen bij nieuwbouw en minder dan 60 personen bij bestaande bouw de deuren in vluchtroutes ook tegen de vluchtrichting in mogen draaien. Lid 6 van dat artikel legt uit dat bij meer dan 100 personen de deur op een vluchtroute met lichte druk geopend moet kunnen worden, dan wel voorzien moet zijn van een panieksluiting op lm hoogte. Het Bouwbesluit kent in de vluchtroutes verschillende vormen: de beschermde, de extra beschermde en de veiligheidsvluchtroute. Daarbij is het niet altijd meer noodzakelijk twee vluchtroutes te hebben.

Frits Schut

 

Vraag
Onlangs kreeg ik de vraag van een cursist of je nu wel of niet je tong in kunt slikken. Ongetwijfeld is daar al eens wat over geschreven, maar ik weet dat zo niet meer. Wel weet ik dat de meningen hierover verdeeld zijn. Je hoort het nog wel eens bij voetbalwedstrijden. Graag zou ik hier wat meer over willen weten.

Antwoord
Om een kort antwoord te geven: ja de tong kan achter in de keel belanden, ook als je bij bewustzijn bent. De term inslikken is minder toepasselijk aangezien hij niet echt wordt ingeslikt. Door een harde stoot of onverwachtse beweging kan de tong achter in de keelholte belanden. Tevens kan dat ook gebeuren zodra de omgeving van de tongbasis is ontspannen zoals ook tijdens een bewusteloosheid. Denk bijvoorbeeld ook aan drugs, medicijnen, verdoving etc. De tong zal de ingang van de luchtpijp kunnen gaan afsluiten/belemmeren en moet daar dus snel weg. Dat kan vrij eenvoudig door met je vingers de tong terug te halen. Een tip is dan wel om de duim van je andere hand vanaf de buitenzijde in de wang te drukken zodat deze tussen de onder en bovenkaak terecht komt. Dit om vingerletsel te voorkomen. Er bestaan ook wel YouTube-filmpjes over dit fenomeen. Gelukkig komt het niet vaak voor.

Peter Schepers

Related posts