Wat maakt koolmonoxide eigenlijk zo gevaarlijk?

Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar giftig en reukloos gas. Koolstofmonoxide ontstaat bij brand en/of bij een onvolledige verbranding en onvoldoende ventilatie. Bij inademing worden door de rode bloedlichaampjes koolmonoxidedeeltjes geabsorbeerd, zodat er geen plaats meer is voor zuurstof. Het gevolg: zuurstofgebrek in het lichaam, in eerste instantie in de hersenen, wat leidt tot verminderd bewustzijn en bewusteloosheid. Al snel zullen ook het hart, longen, nieren en de lever te kampen krijgen met dit zuurstofgebrek, met ernstige gevolgen. Mensen kunnen door koolmonoxide snel overlijden.
Hoe herken je een koolmonoxide vergiftiging?

  • Kortademigheid bij inspanning , versnelde ademhaling
  • Hoofdpijn en misselijkheid
  • Rode gelaatskleur
  • Duizeligheid
  • Spierzwakte in de benen
  • Verwardheid /bewusteloosheid
  • Epileptische aanval
  • Ademhalingsstoornissen, hartritmestoornissen, lage bloeddruk
  • Overlijden

Zorg voor voldoende ventilatie en help alleen een slachtoffer als je zeker weet dat de situatie voor j o u veilig is. Zodra je tijdens de hulpverlening een van de bovenstaande verschijnselen krijgt, zorg dan dat je z.s.m. is de frisse (buiten) lucht komt, en laat je altijd nakijken op de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis. Zij kunnen zien hoe groot de hoeveel schadelijke stoffen in je bloed is en kunnen dan ook bepalen of hier iets aan gedaan moet worden.

Related posts