Zorg altijd voor goedgekeurde apparaten en hulpmaterialen.

Themakatern: vakantieleed

Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften die op de gasflessen en -apparatuur staan zorgvuldig door. Komt u er niet uit? Schakel dan een vakman in. Ga niet experimenteren. Zorg dat rubberslangen en andere hulpstukken niet ouder zijn dan twee jaar, door uitdroging, kunnen scheurtjes in een slang komen, met als gevolg een gaslekkage.

Enkele tips voor veilig gebruik

Barbecue of vuurkorf
• Zorg, zowel in uw eigen tuin als op een camping er altijd voor dat de barbecue op een vlakke ondergrond staat en dat spelende kinderen of huisdieren hem niet omver kunnen lopen. Sluit tijdens het barbecueën ramen en deuren van caravan, bungalow of tuinhuisje.
• Gebruik bij het aanmaken goede aanmaakblokjes of speciale aanmaakvloeistof, maar nooit benzine, petroleum of spiritus.
• Dek een nog brandende barbecue na gebruik af met zand. Ga er niet mee lopen.

Flessengas
• Gasflessen moeten altijd rechtop staan, zowel bij gebruik als bij vervoer. Bewaar ze op een koele, goed geventileerde plaats ook tijdens het gebruik.
• Gebruik altijd een drukregelaar tussen fles en gasapparaat. De vereiste gasdruk staat op het typeplaatje van het apparaat. Vervang drukregelaars om de vijf jaar vanwege slijtage van de bewegende delen.
• Gebruik geen slangen die langer zijn dan een meter en let erop dat dit goedgekeurde hogedrukslangen zijn. Vernieuw de slangen ten minste om de twee jaar. Zorg dat slangverbindingen aan beide zijden zijn voorzien van slangklemmen.
• Zet het gastoestel bij gebruik in een tent niet te dicht bij het tentdoek.

Meer tips vindt u op de website www.brandweer.nl

Wat te doen bij brand in en om uw vakantieverblijf?

Breekt er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch brand uit, onderneem dan de volgende acties:

  1. Verwijder gasflessen uit de omgeving van de brand.
  2. Meld de brand bij receptie of portier. Waarschuw andere campinggasten en breng zo nodig mensen in veiligheid.
  3. Probeer uitbreiding te voorkomen door zelf de brand te gaan blussen. Als dat niet lukt, sluit dan de ramen en deuren van caravan, bungalow of tuinhuisje.
  4. Zorg voor een vrije aanrijroute voor de brandweer.
  5. Licht de brandweer bij aankomst in over eventuele slachtoffers en de aard en toedracht van de brand. Blijf – uiteraard op veilige afstand – in de buurt om de brandweer zo nodig meer informatie te geven.

Tot slot wensen wij u een plezierige en veilige barbecue en vakantie toe!

Related posts